Studio Odontoiatrico Associato Rieppi Zangrando > Aggiornamenti > CONSERVATIVA

Venerdì 29 e sabato 30 settembre 2017, Ginevra (dott. Zangrando), Viaggio studio AIC incontra Ginevra. Relatori: Dott. D.Dietschi, dott. I.Kreici, dott. G.Rocca, dott. I.Sailer.